Abonneer Log in

Externe consultants: duurder dus beter?

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 9 (november), pagina 14 tot 15

Het is een ideologische optie om minder overheidstaken zelf uit te voeren en er liever de privésector rijk mee te maken.

De ambtenaren krijgen ook hun deel van de aandacht in het Vlaamse regeerakkoord. 'De Vlaamse regering wenst in overleg met de vakorganisaties af te stappen van de eenzijdige benoeming en verder te evolueren naar één juridische vorm van tewerkstelling, namelijk deze op basis van een arbeidsovereenkomst'. Die problematiek van de ongelijke rechtsregels tussen statutaire en contractuelen is al een aandachtspunt van sinds de overheid begonnen is om personeel contractueel aan te werven. Er zijn flinke verschillen in ziekte, werkloosheid, pensioen tussen mensen die hetzelfde werk doen op dezelfde plek. Men had dat beter 20 jaar geleden al geregeld. Want vandaag...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 9 (november), pagina 14 tot 15