Abonneer Log in

Goed doen doet goed volgen

Samenleving & Politiek, Jaargang 27, 2020, nr. 1 (januari), pagina 10 tot 11

Sociaal ondernemers hebben impact, ze verbeteren de wereld en ja, ze doen dit vanuit een ondernemerscontext.

Maatschappelijke uitdagingen worden aangepakt door zowel overheden, non-profitorganisaties, kennisinstellingen als burgerbewegingen. Maar steeds meer ook door ondernemingen die hun bestaansreden putten uit het maatschappelijk probleem. In alle continenten zit sociaal ondernemerschap in de lift en starten mensen vanuit de drang naar maatschappelijke en/of ecologische verbetering een bedrijf. Impact first is het devies van deze sociaal ondernemers.

De Europese Unie definieert een sociale onderneming als een organisatie die een maatschappelijke missie heeft, producten/diensten in de markt zet en een substantieel deel van de inkomsten uit de markt haalt. Hiermee positioneren sociale ondernemingen zich tussen de zuivere for profit en de zuivere...

Samenleving & Politiek, Jaargang 27, 2020, nr. 1 (januari), pagina 10 tot 11