Abonneer Log in

Our Man. Richard Holbrooke and the End of the American Century

Samenleving & Politiek, Jaargang 27, 2020, nr. 2 (februari), pagina 66 tot 68

Via Holbrooke geeft de getalenteerde Packer levendig inzicht in de regeringen-Carter, -Clinton en -Obama, en in de conflicten in Vietnam, Bosnië en Afghanistan.

Our Man

George Packer
Spectrum, Amsterdam, 2019

Schrijver en journalist George Packer beweert dat sterdiplomaat Richard Holbrooke (1941-2010) symbool staat voor de mengeling van idealisme en arrogantie die het Amerikaanse buitenlands beleid sinds Vietnam zou kenmerken, maar is dat ook zo? Nee, Holbrooke lijkt vanwege een gebrek aan idealisme verkeerd gecast. Packer verwart in deze biografie namelijk idealisme met ideeën. Ideeën had Holbrooke wel degelijk ontwikkeld in Vietnam en die zou hij heel zijn leven meedragen, maar zijn ambitie zou altijd voorrang krijgen.

Holbrooke's verhaal begint in Vietnam, het moeras dat een einde maakte aan het tijdperk van de Grote Amerikaanse Mannen die de wereld na de...

Samenleving & Politiek, Jaargang 27, 2020, nr. 2 (februari), pagina 66 tot 68