Abonneer Log in

Stemmen uit de onderwereld

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 4 (april), pagina 88

We willen ons wel verantwoordelijk gedragen, maar enkel als we daar onontkoombaar toe gedwongen worden.


© Samindra Kunti

We laveren nu al meer dan een jaar tussen wisselende combinaties van vrijheidsbeperkingen en versoepelingen, telkens met als doel een optimaal evenwicht te vinden tussen gezondheid, economie en welbevinden. In hoeverre dat gelukt is laat ik in het midden. Feit is wel dat het 'rijk van de vrijheid' nog niet in zicht is. Maar er wordt naarstig aan gewerkt, zo klinkt het elke dag uit alle richtingen.

De 'bovenwereld' van beleidsmakers, experten, journalisten en opiniemakers allerhande kijkt naar de cijfers, weegt de op het spel staande belangen af en debatteert in alle ernst over verstrengingen en versoepelingen. Dat leidt tot...

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 4 (april), pagina 88