Abonneer Log in

Vooruit naar een ander landbouwmodel

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 4 (april), pagina 54 tot 59

Boeren komen niet meer rond en ons klein Vlaanderen kan de milieu- en klimaatimpact niet meer dragen. Hoog tijd voor een socialistische model voor onze landbouw.

Traditioneel zijn de landbouwers geen deel van de socialistische beweging. De landbouwsector is sinds eind 19e eeuw sterk vervlochten met wat rest van de katholieke zuil. De Belgische Boerenbond, nu Boerenbond, werd toen opgericht door de clerus en burgerij om aansluiting te zoeken bij de godvruchtige landbouwers. Dat verliep vlot doordat de leefwereld op het platteland sowieso al goed aansluit bij het katholieke gedachtengoed. Nochtans hebben verschillende socialistische denkers pogingen gewaagd om ook de boer als politiek subject op te nemen binnen de ideologie. Er zijn immers veel gelijkenissen te trekken tussen de positie van de landbouwer en arbeider binnen...

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 4 (april), pagina 54 tot 59