Abonneer Log in

Kan de overheid crises aan?

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 10 (december), pagina 66 tot 68

Herman Tjeenk Willink stelt op verademende wijze dat het marktdenken van het New Public Management 'wezensvreemd is aan de publieke sector'.

Kan de overheid crises aan?

Herman Tjeenk Willink
Prometheus, Amsterdam, 2021

Sinds de uitbraak van de coronacrisis is de overheid schijnbaar helemaal terug. Overal ter wereld springen overheden in de bres met grootschalige reddings- en investeringsplannen om de priv├ęsector uit het slop te trekken. Zowel in de Europese Unie als in de Verenigde Staten lijkt er iets in beweging te zijn gezet. De verwachtingen ten aanzien van de overheid nemen opnieuw toe na het decennialange gepreek dat 'te grote' overheidsuitgaven de welvaartscreatie in de weg stonden. De vraag is echter of overheden nog bij machte zijn om fundamentele problemen zoals de groeiende sociale ongelijkheid en de klimaatopwarming te lijf te gaan?...

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 10 (december), pagina 66 tot 68