Abonneer Log in

Alle tags

hate speech

Geen vrije baan aan ‘hate speech’
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
N-VA en Vlaams Belang willen dat het aanzetten tot haat straks nog enkel strafbaar is als wordt aangezet tot gewelddadig gedrag.
Dirk Voorhoof
juni 2024
Het perfide pleidooi voor de straffeloosheid van hate speech
De forse reacties op het vonnis-Hoeyberghs zijn een aanval op de basisprincipes van de rechtsstaat, waarin geen plaats is voor het strafbaar aanzetten tot haat.
Dirk Voorhoof
maart 2022