Abonneer Log in

Armoede is een onrecht. Maak er spel van!

Project in de kijker

Samenleving & Politiek, Jaargang 18, 2011, nr. 10 (december), pagina 50 tot 51

Je zult maar het geluk hebben dat je in België geboren bent. Een land waar er voedsel genoeg is, een ziekenhuis in elke stad, scholen in elk dorp. Geen kinderen met opgezwollen buikjes in onze straten, geen hutjes van golfplaten in onze steden. En toch groeit bij ons bijna één op de vijf kinderen in armoede op. Soms zichtbaar, maar vaak verborgen achter muren en deuren, ook in onze eigen straat. In een rijk land als het onze is dat onaanvaardbaar. Armoede is een onrecht en daarom maken we er spel van! We doen dat niet alleen, maar samen met Chirojeugd Vlaanderen, FOS Open Scouting, KSJ-KSA-VKSJ, Jeugd Rode Kruis, KLJ, Wel Jong Niet Hetero en Scouts en Gidsen Vlaanderen. Cera en Decenniumdoelen 2017 zorgen voor de nodige ondersteuning. Dit jaar maakt het niet uit aan welke jeugdbeweging je je hart verloren hebt. Overal staat hetzelfde thema centraal: ‘Armoede is een onrecht. Maak er spel van!’

Een jaarthema over armoede, is dat nodig? Natuurlijk! Bijna één op de vijf kinderen in België leeft in een gezin met een armoederisico. Armoede is dus een probleem waar leden en leiding van een jeugdbeweging rechtstreeks of onrechtstreeks mee in aanraking komen. Met hun jaarthema willen de jeugdbewegingen vier dingen bereiken.

1. SENSIBILISEREN: EEN FRISSE EN SPEELSE BLIK

De jeugdbewegingen laten hun leden en leiding stilstaan bij hun eigen (voor)oordelen over armoede. Voor kinderen en jongeren in armoede is het niet altijd vanzelfsprekend om deel uit te maken van een jeugdbeweging en van de maatschappij in het algemeen. Het jaarthema beperkt zich niet tot financiële drempels, maar kaart uitsluiting op verschillende levensdomeinen aan.
Om de problematiek bij hun leden en leiding onder de aandacht te brengen, werkten ze twee spelen uit: ‘Ontknoop de zakdoek’ en ‘Platzak’. Spelenderwijs staan de leden stil bij wat het betekent om in armoede te leven. De spelers ervaren hoe het voelt om er niet bij te horen. Ze merken dat wat op het eerste gezicht heel makkelijk lijkt soms ook heel moeilijk kan zijn.
De jeugdbewegingsleden worden in hun strijd tegen armoede bijgestaan door de familie Kabaal. Moemso, Schraker, Meponki, Dassel, Grollo, Fremoos en So leven al meer dan honderd jaar onder het bed van kinderen. Van daaruit hebben ze veel zien gebeuren. Mooie dingen, maar ook droevige en soms heel oneerlijke. Veel kinderen leven in armoede en daar kunnen de monsters niet goed tegen. Dan maken ze met al hun toeters en bellen gigantisch veel kabaal, je wordt er horendol van!
De spelen, jaarthemafiguren en een jaarthemalied helpen de leiding om het armoedeprobleem aan te kaarten in hun eigen groep.

2. ONZE STEM LATEN HOREN

De deelnemende jeugdbewegingen bereiken samen meer dan 240.000 kinderen en jongeren. Dat zij een jaar lang aan armoede en sociale uitsluiting werken, laten ze zien tijdens mAAk kAbAAl, in het weekend van 17 en 18 maart 2012. Dat weekend organiseren groepen in hun buurt een actie tegen armoede. Niet alleen, maar samen met de andere jeugdbewegingen in hun gemeente.
Met hun jaarthema geven de jeugdbewegingen een voorzet aan de rest van de samenleving: er moet blijvend actie ondernomen worden tegen uitsluiting. Ze richten zich tot beleidsmakers en politici, andere middenveld-organisaties, hun eigen netwerken en het brede publiek. Er moet werk gemaakt worden van concrete maatregelen die de uitsluiting tegengaan.

3. WERKEN AAN TOEGANKELIJKHEID

De jeugdbewegingen roepen hun groepen op om kritisch na te denken over hun eigen werking. Welke drempels zorgen ervoor dat kinderen en jongeren in armoede de weg naar hun jeugdbeweging moeilijk vinden? Hoe gaan ze in hun werking om met lidgeld, uniform, pestgedrag, enzovoort? Op welke manier houden de jeugdbewegingen zelf de uitsluiting in stand?
Een samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten moet zorgen voor een betere samenwerking tussen jeugddiensten, OCMW’s en jeugdbewegingen. Ook de lokale jeugdbewegingsgroepen worden aangespoord om in hun gemeente samen te werken met armoedeverenigingen.

4. EXPERTISE OPBOUWEN

De jeugdbewegingen focussen al langer geregeld op het thema armoede. Door de al bestaande kennis samen te brengen, hopen ze een stap verder te geraken. Daarnaast breiden ze hun expertise verder uit, in samenwerking met de organisaties die deel uitmaken van Decenniumdoelen 2017. De jeugdbewegingen zetten in op werken aan toegankelijkheid en willen kinderen en jongeren sensibiliseren over het thema armoede. Die expertise willen de jeugdbewegingen ook na het jaarthema blijven inzetten.
De jeugdbewegingen geven met hun jaarthema een aanzet door binnen hun eigen werking meer aandacht te besteden aan de armoedeproblematiek. Het jaarthema zal pas geslaagd zijn wanneer het ook structurele processen in gang zet.

Elke Sevens
Coördinator gezamenlijk jaarthema ‘Armoede is een onrecht. Maak er spel van!’
www.maakerspelvan.be

Samenleving & Politiek, Jaargang 18, 2011, nr. 10 (december), pagina 50 tot 51

Abonneer je op Samenleving & Politiek

abo
 

SAMPOL ONLINE

40€/jaar

 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
MEEST GEKOZEN

SAMPOL COMPLEET

50€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 

SAMPOL STEUN

100€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*
 

SAMPOL SPONSOR

500€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*

Het magazine verschijnt 10 keer per jaar; niet in juli en augustus.
Proefnummer? Factuur? Contacteer ons via info@sampol.be of op 09 267 35 31.
Het abonnementsgeld gaat jaarlijks automatisch van je rekening. Het abonnement kan je op elk moment opzeggen. Lees de Algemene voorwaarden.

Je betaalt liever via overschrijving?

Abonneren kan ook uit het buitenland.

*Ontdek onze SamPol draagtas.