Log in

Wie wil de miljarden niet terughalen?

NA DE PARADISE PAPERS

Er zijn in de voorbije decennia wereldwijd biljoenen_1 _winst en vermogen aan het zicht van de fiscus ontsnapt. Iedereen dacht dat deze vogels gevlogen waren en dat we ze nooit meer zouden terugzien. Maar in snel tempo krijgen academici, onderzoeksjournalisten en belastingadministraties een zicht op deze wondere wereld van het verborgen fortuin. Dat geeft alvast goede hoop voor de toekomst. Maar hoe zit het met het verleden? In dit stuk pleit ik ervoor om dat niet zomaar te laten rusten.

NA DE PARADISE PAPERS

'Kracht van verandering' op Fraudebestrijding? Fake news!
Inti Ghysels
Lekkende gaten dichten of een nieuw schip bouwen?
Wouter Lips
Wie wil de miljarden niet terughalen?
Karel Anthonissen

ONTWIJKING OF ONTDUIKING?

Onlangs verklaarde Louis Michel (MR) in een interview: 'Ik ben ervan overtuigd dat de offshore constructies in de overgrote meerderheid van de gevallen wettelijk zijn; dat is net het probleem'.2 Louis Michel is niet niemand: hij was in het verleden vicepremier, minister van Buitenlandse Zaken, Europees commissaris en maakt nu deel uit van de onderzoekscommissie 'Panama Papers' in het Europees Parlement die net haar eindverslag en aanbevelingen had afgeleverd.

De uitspraak van Louis Michel was vreemd; ze staat namelijk niet in dat eindverslag. Ze staat ook lijnrecht tegenover wat wij al tien jaar verdedigen. Elke vennootschap...

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr. 10 (december), pagina 4 tot 9