Log in

Weg met antipolitiek en anti-journalistiek

De verhouding tussen politiek en pers lijkt vandaag scherper op de snee dan voorheen. Politici communiceren via sociale media almaar directer met het publiek, en ontzien daarbij de klassieke media niet. Redacties van hun kant zetten meer in op kritische berichtgeving en opiniëring. Voor de democratie is dat allemaal best, zolang beide actoren zich maar bewust blijven van elkaars eigenheid en finaliteit. Botsen en zelfs boksen mag, maar zonder de andere te willen vernietigen.

Toch maar nog eens beginnen met deze geruststellende zekerheid: spanningen tussen politiek en nieuwsmedia zijn niet erg, ze zijn voor een democratie zelfs heel gezond. Politiek en pers hebben heel eigen finaliteiten. De eerste moet de samenleving beheren en sturen. De tweede moet (onder meer) daarover onafhankelijk informeren, wat ook duiding en opiniëring inhoudt.

Dat beiden dus regelmatig botsen met elkaar, is niet meer dan normaal. Pers en politiek zijn gedoemd tot een eeuwige haat-liefdeverhouding. Zo is het door de founding fathers van onze westerse democratische rechtsstaten ook helemaal bedoeld. Als 'vierde macht' leveren nieuwsmedia het publiek de informatie die...

Samenleving en politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 1 (januari), pagina 63 tot 69