Log in

Herverdelen is niet genoeg

Pak de ongelijkheid bij de bron aan en herstel het publiek eigendom in ere.

Met Nieuwe tijden, nieuw socialisme zet sp.a een ambitieus maatschappijproject in de steigers. Socialistische partijen zijn inderdaad op hun best wanneer ze de blik strak op de toekomst richten. Vertrekpunt daarbij zijn twee klassiek socialistische waarden: rechtvaardigheid en solidariteit. De partij hekelt de 'hyperconcentratie van rijkdom en macht in handen van een steeds kleinere club'. Terecht brengt sp.a dit ook in verband met de toenemende ongelijkheid en de teloorgang van de democratie. Daarom wil de partij ons sociaal model versterken met nieuwe vormen van bescherming en zekerheid. Een ambitieuze herverdelingspolitiek is belangrijk. Echter, ze kan de ongelijkheid slechts tot op...

Samenleving & Politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 4 (april), pagina 22 tot 23