Log in

Het menuet van Kondratieff

Het menuet van Kondratieff

Walter Loten
Gompel & Svacina, Oud-Turnhout, 2018

Onlangs kocht ik in een antiquariaat een boekje uit 1980 over Tito van de hand van Walter Lotens. Dit was de eerste politiek getinte publicatie van deze auteur. Tevoren had hij zich alleen maar bezondigd aan dichtbundels. Met het pas verschenen Het menuet van Kondratieff krijgen we een terugblik van meer dan veertig jaar maatschappelijk engagement van een soixante-huitard avant la lettre die het ook gebleven is apr├Ęs la lettre.

Lotens neemt ons mee op een trip down memory lane: van de slag bij Stalingrad in zijn geboortejaar 1942 tot nu. Deze kroniek van een kosmopoliet is opgevat als een...

Samenleving & Politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 10 (december), pagina 66 tot 67