Log in

Adieu August Vermeylen

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 4 (april), pagina 68 tot 69

Europa doet het Vlaams-nationalistisch hart niet langer sneller slaan

Vroeger zagen regionalisten Europa als een warm bad waarin nationale grenzen oplossen en regio's autonoom zouden bewegen. Vandaag ziet men Europa als een knellend bureaucratisch en elitair project. Eén dat democratische legitimiteit mist en lidstaten dwarsboomt in het soeverein vertalen van de volkswil. Het Europa van de regio's moet plaatsmaken voor een confederaal Europa van nationale lidstaten.

Waar N-VA in 2009 nog pleitte voor meer beslissingen via gekwalificeerde meerderheid – en dus minder blokkering via nationale veto's – willen de Eurorealisten vandaag bevoegdheden terughalen naar de lidstaten. Men wil meer (unaniem) laten beslissen aan de Europese Raadstafel van staatshoofden en...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 4 (april), pagina 68 tot 69