Abonneer Log in

Hoe maken we onze gezondheidszorg betaalbaar voor iedereen?

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 10 (december), pagina 18 tot 23

Het verschil in onvervulde medische behoeften tussen het armste en het rijkste inkomenskwintiel is in België het grootste van alle westelijke EU-landen. Hoe kunnen we dit aanpakken?

België scoort in vergelijking met andere EU-landen zwak wat betreft de financiële toegang tot gezondheidszorg voor de laagste inkomensgroepen. In een onlinebevraging werden beleidsvoorstellen om de betaalbaarheid van gezondheidszorg te verbeteren voorgelegd aan experts en belanghebbenden.

HET PROBLEEM

België presteert relatief goed wat betreft de toegang tot gezondheidszorg voor de bevolking in zijn geheel. Achter dit cijfer gaan echter belangrijke ongelijkheden schuil tussen sociaaleconomische groepen. België scoort op dit vlak zwak in vergelijking met andere landen in de Europese Unie (EU).

In de Europese bevraging over inkomen en levensomstandigheden (EU-SILC) rapporteert 2% van de volwassen Belgische bevolking in 2017...

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 10 (december), pagina 18 tot 23