Abonneer Log in

Alle tags

De Croo

De laatste partituur van Vivaldi
In de federale begroting voor 2023 en 2024 zitten socialistische accenten en liberale toetsen. De ideologische strijd binnen Vivaldi is tot op de laatste dag aanwezig.
Jean-Marie De Baene
november 2022
Waar staan we nu na de pensioenhervorming van de regering-De Croo?
De pensioenhervorming van juli was geen goede zaak, maar doet geen fundamenteel afbreuk aan de kwalitatieve verbetering van de pensioenen onder de Vivaldi-regering.
Jef Maes
oktober 2022