Log in

‘Over de schreef gaan’ als succesformule

EDITO

Het einddoel van elke politieke communicatie in een goed werkende democratie is aan burgers de mogelijkheid geven om het beleid te beoordelen in het stemhokje. Bij elke verkiezing moeten politici zich dus verantwoorden voor hun beleid en dat kan pas wanneer burgers goed geïnformeerd zijn over dat beleid. Politieke communicatie moet die informatie leveren. Dat klinkt bijzonder geruststellend, maar net zo goed bijzonder naïef. Want de paradox van de politieke communicatie bestaat er precies in dat, om verkozen te worden, politici de harten en geesten van hun kiezers moeten winnen en vaak niet gebaat zijn met ‘objectieve’ informatie over hun beleid.

Het is al veel langer bekend dat kiezers nauwelijks belang hechten aan rationele feiten, maar eerder op zoek zijn naar politici die hun diepste waarden reflecteren en die beoordeling over laten aan hun emoties. Zo teert N-VA de laatste jaren vooral op de angst voor het vreemde en heeft de partij zich geprofileerd als de ultieme dam tégen de instroom van migranten. Dat zou in theorie ook uit de cijfers moeten blijken, maar precies het tegenovergestelde is waar. De instroom van migranten lag onder de regering-Michel 7 procent hoger dan onder de regering-Di Rupo. Correct geïnformeerde burgers zouden van Theo...

Samenleving en politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 1 (januari), pagina 2 tot 3