Log in

Het socialistische burgemeestersmodel onder druk

Socialistische burgemeesters botsen op een antisocialistisch beleid bij de hogere overheden.

Je zou het bijna vergeten maar ook buiten Antwerpen zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In onze reeks 'Mijn Gemeente, VK 14/10' (te lezen via www.sampol.be/mijn-gemeente) penden 44 gastauteurs hun zorgen en wensen voor hun gemeente neer. Elke gemeente – zo blijkt – heeft haar eigen verhaal, haar eigen problemen, haar eigen vetes. Toch vallen een aantal rode draden te ontwaren in de verschillende stukken. Zo is mobiliteit een veel terugkomend onderwerp, zowel in de centrumsteden met veel fijnstof als in de kleine gemeenten waar een steeds drukkere expresweg doorloopt. De oprukkende verstedelijking in grotere gemeenten, en de problemen die dat met zich...

Samenleving & Politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 7 (september), pagina 2 tot 3