Log in

De vergeten groep van langdurig werkzoekenden

Wie kijkt naar de huidige populatie van werkzoekenden kan niet anders dan concluderen dat Vlaanderen zijn nieuwe bevoegdheden, samen goed voor een slordige 2,4 miljard, nog niet optimaal heeft aangewend. Achteraan in de wachtrij: de vergeten groep van langdurig werkzoekenden.

WAT WE ZELF DOEN, DOEN WE BETER

De vergeten groep van langdurig werkzoekenden
Ludo Struyven
Vlaams gezondheidsbeleid lijdt aan conceptitis
Mathias Neelen
Winnaars en verliezers van de nieuwe kinderbijslag
Julie Vinck en Bea Cantillon
De heilige huisjes van Vlaanderen
Kristof Heylen en Diederik Vermeir
Wie kent het Vlaams buitenlands beleid?
David Criekemans

Laat mij beginnen met een persoonlijke anekdote. In 2014 kon niemand bevroeden dat de zesde staatshervorming de deus ex machina zou worden voor de doorstart van het Dynam-project, over Dynamiek van de arbeidsmarkt, in samenwerking met de RSZ. Dat ging zo. In 2011 waren we gestart met het ontwikkelen van jaarlijkse cijfers en duiding over de dynamiek van de Belgische arbeidsmarkt. In 2014 kwam daaraan vrij abrupt een einde. Het was te midden van de grote crisis op de arbeidsmarkt en een ingrijpende besparingsgolf bij onze overheden. De leerstoel, gefinancierd door Federgon, was uitgeput. Er was niet onmiddellijk een sponsor...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 3 (maart), pagina 6 tot 10