Log in

Openbaar vervoer voor een ontwikkeld land

Ons mobiliteitsbeleid leidt tot immobiliteit. Gelukkig bestaat er een oplossing die haar nut al bewezen heeft: 'openbaar vervoer'.

De afgelopen jaren (of misschien wel decennia) bleven de verschillende overheden in gebreke op dat vlak, met een beleid van onderinvesteringen en besparingen bij de NMBS en De Lijn. Dat had negatieve gevolgen op drie vlakken.

Ten eerste: de infrastructuur. Het Gewestelijk Expresnet (GEN) rond Brussel was oorspronkelijk beloofd tegen 2012; volgens de huidige plannen zouden de infrastructuurwerken afgerond moeten zijn tegen 2031! Van het Pegasusplan uit 1999 werd in Gent van de 45 kilometer geplande nieuwe tramsporen tot nu toe … 4 kilometer gerealiseerd. Daarnaast rijdt tram 4 richting Moscou niet meer omdat de tramsporen in te slechte staat...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 5 (mei), pagina 68 tot 69