Log in

Zelfstandigen krijgen (te) veel waar voor hun geld

Zelfstandigen dragen verhoudingsgewijs weinig bij in ruil voor de sociale bescherming waarop zij recht hebben. Het probleem is dat zelfstandigen haast van nature uit individualistisch zijn ingesteld en solidariteit tussen de minder goed verdienende zelfstandigen en de grootverdieners ver te zoeken is.

SOCIALE ZEKERHEID

Fight for 14
Lars Vande Keybus en Jean-Marie De Baene
Zelfstandigen krijgen (te) veel waar voor hun geld
Ria Janvier
Redenen voor anciënniteitsbarema’s
Sem Vandekerckhove

Vooraf is het belangrijk te beklemtonen dat er eigenlijk twee grote groepen zelfstandigen zijn. Er zijn zelfstandigen die zeer hard werken en van wie dat harde werken niet of nauwelijks financiële vruchten afwerpt. Het valt niet te ontkennen dat de sociale bescherming van deze categorie niet bepaald riant is ingeval zij er niet in slagen om, ieder voor zich, hun sociale bescherming via private verzekeringen op een hoger niveau te tillen.

Maar er zijn er ook anderen: goed tot zeer goed verdienende zelfstandigen die bovendien hun beroepsinkomen (para)fiscaal – wel degelijk op een legale manier, daar niet van – weten...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 5 (mei), pagina 58 tot 62