Abonneer Log in

Hoe rood is paarsgroen?

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 8 (oktober), pagina 12 tot 17

De regeerakkoorden van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap lezen niet als een linkse synthese. Wel zijn PS, Ecolo en MR er in geslaagd om elkaar op programmatisch vlak tegemoet te komen. De Waalse socialisten en liberalen, die in de Kamer samen een meerderheid vormen aan Franstalige kant, hebben zich intussen verzoend met onderhandelingen met de vermaledijde N-VA.

DE REGIONALE REGEERAKKOORDEN

Wie niet horen wil, moet voelen
Michelle Ginée
Hoe rood is paarsgroen?
Pierre Verjans
Is #iedereen­aanboord?
Didier Vanderslycke

Op vrijdag 13 september 2019 legde Elio Di Rupo in het Waals parlement een verklaring af over het regeerakkoord dat PS, MR en Ecolo hadden bereikt. Op maandag 16 september werd in het parlement van de Federatie Wallonië-Brussel (officieel de Franse Gemeenschap) eveneens een beleidsverklaring afgelegd, waardoor dezelfde meerderheid een feit werd op beide bestuursniveaus. Reeds twee maanden eerder, en wel op 18 juli 2019, bijna twee maanden na de verkiezingen van 26 mei 2019, legden de leden van de Brusselse regering de eed af, nadat een coalitieakkoord werd gesloten tussen PS, Ecolo en Défi aan Franstalige kant, en Open...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 8 (oktober), pagina 12 tot 17