Abonneer Log in

Jobbonus: een cadeau dat rammelt

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 5 (mei), pagina 44 tot 48

De regering-Jambon komt binnenkort met een uitwerking van de jobbonus. Dat is budgettair één van de grootste maatregelen uit het Vlaamse regeerakkoord en ook één van de paradepaardjes van deze regering. Helaas wordt de jobbonus misbruikt als het sociale schaamlapje.

REGERING-JAMBON

Jobbonus: een cadeau dat rammelt
Philippe Diepvents
Re-integratie: naar een gezondere arbeidsmarkt
Nele Vanheeswijck en Liselotte Hedebouw
Privatiseringsdecreet: zorg als vastgoedinvestering
Dries Goedertier

De jobbonus is een maatregel waarmee de Vlaamse regering een netto loonsverhoging wil voorzien voor werknemers met een laag loon. Dat die term bekend in de oren klinkt is geen verrassing. Eerder, in de aanloop naar de verkiezingen van 2019, had werkgeversorganisatie VOKA het al over een 'jobstimulans', weliswaar met soms wisselende invulling van wat dat precies moest inhouden: soms ging het voorstel over een fiscale maatregel voor een brede groep, soms was het eerder een gerichte premie. En lang voordien was er natuurlijk ook de 'jobkorting' geweest. Die werd ingevoerd in 2006, aangepast in 2009 en afgeschaft in 2010....

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 5 (mei), pagina 44 tot 48