Abonneer Log in

De strijd voor een sociale 'Fit for 55'

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 7 (september), pagina 30 tot 31

Kan het Europees klimaatbeleid ook de sociale cohesie versterken?

Het IPCC heeft onlangs in haar laatste rapport nog maar eens aangetoond dat de aarde blijft opwarmen en dat steeds grilligere weersfenomenen steeds vaker met een vernietigende kracht zullen toeslaan, tenzij we er de eerstkomende decennia in slagen om de uitstoot van broeikasgassen zeer drastisch te reduceren.

De kracht van de natuur maakt geen onderscheid tussen rijk en arm, maar het lijdt geen twijfel dat de meest kwetsbare mensen het meest lijden omdat ze net op die plekken wonen die makkelijk overstromen, meestal niet goed verzekerd zijn en dus het risico lopen om alles te verliezen bij een ramp. Of...

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 7 (september), pagina 30 tot 31