Abonneer Log in

Alle tags

Green Deal

column
Green Deal is niet de schuldige dat boeren onder druk staan
(column, niet verschenen in het magazine)
Dat er steeds minder boeren zijn, ligt niet aan het klimaatbeleid of strengere milieunormen, maar aan het verdienmodel van de agro-industrie.
Kathleen Van Brempt
januari 2024
opinie
Europa voor de mensen, niet de bedrijven
In de Europese investeringsplannen komen de basisbehoeften van de mensen op de tweede plaats. Dit bedreigt de democratie én de klimaattransitie.
Frank Vanaerschot
januari 2024
De blinde vlek van de Europese Green Deal
De Europese Green Deal toont een misplaatst vertrouwen in de markt en zwijgt over de rol van de publieke diensten om de klimaatdoelstellingen te halen.
Jan Willem Goudriaan
december 2021
opinie
De strijd voor een sociale 'Fit for 55'
Kan het Europees klimaatbeleid ook de sociale cohesie versterken?
Saïd El Khadraoui
september 2021
column
Bedenkingen bij een nieuw Europees Bauhaus
(column, niet verschenen in het magazine)
De klimaatzaak vraagt om ambitieuze plannen die starten met een erkenning van de uitwassen van de Europese geschiedenis.
Soumaya Majdoub
mei 2021
Hoe van de relance een duurzaam succes kunnen maken
De COVID-19-crisis is een kans om de weeffouten uit ons bestaand socio-economisch systeem aan te pakken.
Saïd El Khadraoui
januari 2021
interview
'Green Deal is fundament van economische heropstart'
Als we het meteen slim aanpakken, slaan we twee vliegen in één klap: we starten onze economie weer op én we investeren in een rechtvaardig systeem.
Kathleen Van Brempt
mei 2020
Wat als COVID-19 niet de grootste bedreiging is?
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
De overschrijding van de grenzen van de planetaire draagkracht is veel gevaarlijker dan COVID-19.
Han Vandevyvere
april 2020
Naar een natuurlijk relanceplan
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Een relanceplan is een unieke kans om versneld de transitie in te zetten. Met de Europese Green Deal als blauwdruk.
Walter Rycquart
april 2020
interview
'Non-klimaatbeleid is onbetaalbaar'
Denkt Zuhal Demir dat de bouw van een gigantische zeesluis op de Schelde of het afdammen van de hele Noordzee dan wél betaalbaar zal zijn?
Hans Bruyninckx
maart 2020