Abonneer Log in

Waarom bonussen een probleem zijn

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 7 (september), pagina 50 tot 51

De sterke groei in het gebruik van bonussen en prestatieloon in Europa draagt bij tot grotere loonongelijkheid.

Loonongelijkheid stijgt in de meeste Europese landen, mee onder druk door technologische innovatie, wereldwijde handel en institutionele deregulering. Dit is niet enkel een probleem van rechtvaardigheid. Wat zoals steeds meer duidelijk wordt, heeft ongelijkheid op zichzelf ook negatieve effecten op de gehele economie. Een belangrijk deel van de uit elkaar groeiende lonen is terug te brengen tot grotere verschillen in loonpakketten bij bedrijven, zelfs tussen gelijkaardige werknemers. De productiviteit van bedrijven groeit uiteen. Daar bovenop is er een steeds groter verschil in winst, en een ontkoppeling van economische groei enerzijds en het welzijn en loon van werknemers anderzijds. Hoe meer...

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 7 (september), pagina 50 tot 51