Abonneer Log in

Alle tags

framing

Cordon sanitaire: het meest succesvolle en hardnekkige frame
Als Nederlander verbaas ik me telkens weer over de standvastigheid over het cordon sanitaire, het meest succesvolle en hardnekkige frame in België.
Kemal Rijken
februari 2024
Voorbij het frame 'indringer' versus 'slachtoffer'
Wie een stap verder wil zetten in de moeilijke discussie over asiel en migratie moet weg uit de dichotomie 'De vijandige indringer' versus 'Het onschuldige slachtoffer'.
Baldwin Van Gorp
september 2021
opinie
Perceptie­oorlog
Niet de aantallen, wel de frames vormen publieke opinies over asiel en migratie.
Arno Van Hootegem en Bart Meuleman
februari 2020
Het sluipend gif van taal
De polarisatie is niet enkel het werk van online trollen, maar evenzeer van politici die de beeldvorming bepalen.
Gita Deneckere
februari 2020
opinie
Het andere Iran
De economische malaise is minstens even groot als de politieke onvrede.
Elly Mansoury
februari 2020
De homo­genisering van twee blokken
België als optelsom van twee democratieën? Deze karikaturale voorstelling stemt niet overeen met de Belgische realiteit.
Vincent Scheltiens
februari 2020
interview
‘Pret­pedagogie klinkt fantastisch’
In het Nederlands kan je samengestelde woorden maken die goed klinken, wat in het Engels niet kan.
Baldwin Van Gorp
mei 2019