Log in

De middenstand regeert het land

De strijd om politieke macht valt vaak samen met het veroveren van de harten van de middenklasse. Ook de federale regering-Michel en de Vlaamse regering-Bourgeois voeren, net zoals de regeringen die hen voorgingen, een beleid waar de socio-economische middengroepen het meeste voordeel uit halen. Electoraal gezien valt het te begrijpen dat partijen de 'mediaankiezer' proberen te verleiden, maar is het ook rechtvaardig?

WETSTRAAT

De middenstand regeert het land
Lorenzo Terrière
N-VA-ministers: tussen tweet en daad
Jan Cornillie
De terugkeer van de oude CVP
Steven Van Hecke

Wijlen Luc De Vos hintte decennia geleden al op de notabele positie die de middenstand in onze 'open economie' bekleedt. De Vos' meezinger, die intussen tot Vlaams cultureel erfgoed is verworden, snijdt hout. In een regio als de onze'waar handelsactiviteiten mede als basis worden gezien voor onze welvaart en welzijn' (Vlaanderen.be, 2018a) wensen politieke partijen - bijna over ideologische grenzen heen - een beleid te voeren dat zuurstof geeft aan ondernemerschap. Ook vandaag klinken maatregelen ter bevordering van het ondernemersinitiatief grote delen van het electoraat als muziek in de oren: politici scoren goede punten bij menig kiezer door hiervoor een...

Samenleving & Politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 6 (juni), pagina 29 tot 35