Log in

N-VA-ministers: tussen tweet en daad

De meeste N-VA-ministers zijn dan wel erg actief in communicatie (en sommigen ook bedreven in provocatie), maar dat staat in schril contrast met de naakte cijfers en de realiteit op het terrein. Geen enkele N-VA-minister is erin geslaagd de zelfverklaarde verandering waar te maken op zijn of haar departement. Meer nog, op sommige domeinen trappelen we ter plaatse, op andere verliezen we. Een overzicht.

WETSTRAAT

De middenstand regeert het land
Lorenzo Terrière
N-VA-ministers: tussen tweet en daad
Jan Cornillie
De terugkeer van de oude CVP
Steven Van Hecke

In 2014 won N-VA de verkiezingen met 'De kracht van verandering'. Na de zogenoemde 'bocht van Bracke' was die belofte uitgesproken sociaaleconomisch en niet langer communautair. 'Opnieuw welvaart creëren om ons welzijn te garanderen. Dát is Verandering voor Vooruitgang. Die verantwoordelijkheid wil ik opnemen. En daarvoor vraag ik uw vertrouwen', schreef Bart De Wever in 2014. Vier jaar later, vier jaar aan de macht, borduurde N-VA op die slogan voort met 'De verandering werkt'-campagne. Door de coalitiegenoten werd dat opgevat als een geruststellend signaal: N-VA verdedigt het regeringswerk. Intussen zijn diezelfde coalitiepartners alweer een pak minder opgetogen, maar dat terzijde....

Samenleving & Politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 6 (juni), pagina 36 tot 41