Log in

Kan meer prikkelen ons nog helpen?

De 'vette vis' in de pan van de arbeidsdeal van de regering-Michel is de versnelde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. Het moet werklozen verder activeren. Maar hoe werkprikkels een rol spelen in een activeringsbeleid is een erg genuanceerd verhaal, waar de arbeidsdeal helaas met de grove borstel doorgaat.

DE ARBEIDSDEAL

RIP de actieve welvaartsstaat
Herman Loos
Kan meer prikkelen ons nog helpen?
Wim Van Lancker
Ons loonstelsel: tussen fictie en feiten
Erwin De Deyn

Op 24 juli 2018 sloten de coalitiepartners in de federale regering de zogenaamde 'arbeidsdeal'. Minister van Werk, Kris Peeters (CD&V), noemde het een 'echte activeringsdeal' om de groep werklozen verder te activeren. Om dat te bereiken worden hervormingen van de werkloosheidsverzekeringen vooropgesteld, naast het aanwenden van fiscale stimuli, het aanmoedigen van opleidingen met in het bijzonder een focus op knelpuntberoepen, een hervorming van de anciƫnniteitsverloning, en nog wat kleinere ingrepen.1 De hervorming zou tegen eind 2019 zo'n 12.500 jobs creƫren en een besparing van 505 miljoen euro realiseren.

De overeenkomst kreeg bemoedigende schouderklopjes van werkgevers en een aantal academici. Recent...

Samenleving & Politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 8 (oktober), pagina 58 tot 63