Log in

Ons loonstelsel: tussen fictie en feiten

De arbeidsdeal van de regering-Michel wil de ervaringsbarema's vervangen door een stelsel op basis van productiviteit en competentie. Een dergelijke herziening van ons loonstelsel is onrechtvaardig, en zelfs gevaarlijk. We nemen enkele onwaarheden die hierover de ronde doen onder de loep.

DE ARBEIDSDEAL

RIP de actieve welvaartsstaat
Herman Loos
Kan meer prikkelen ons nog helpen?
Wim Van Lancker
Ons loonstelsel: tussen fictie en feiten
Erwin De Deyn

De regering-Michel wil namelijk de ervaringsbarema's vervangen door een stelsel op basis van productiviteit en competentie. Hoe dit concreet vorm zou krijgen, is nog niet duidelijk. Een studie die het verband tussen loonkost en het concurrentievermogen van de bedrijven op intersectoraal vlak onderzoekt, volgt nog. Het is bovendien niet de eerste keer dat de ervaringsbarema's onder vuur komen te liggen. Enkele jaren geleden ondergingen onze barema's al eens een grondige hervorming en zijn we overgestapt van een stelsel gebaseerd op leeftijd (waarvan werd geoordeeld dat het discriminerend was) naar een stelsel gebaseerd op het aantal jaren ervaring of anciënniteit van...

Samenleving & Politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 8 (oktober), pagina 64 tot 69