Log in

Kleur in de gemeenteraad?

Bij deze gemeenteraadsverkiezingen steeg het percentage kandidaten met een migratieachtergrond in de groot- en centrumsteden sterk tegenover 2012. Ze bekleden echter vooral middenposities op de kieslijsten, wat hun kansen verkleint om verkozen te geraken, en zijn dus nog altijd ondervertegenwoordigd in de lokale politiek.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

Van dorpsstraat naar Wetstraat
Sofie Marien, Gert-Jan Put, Jef Smulders, Bart Maddens, Kris Deschouwer en Ine Govaerts
Groene golf, rood tranendal?
Johan Ackaert en Sofie Hennau
Kleur in de gemeenteraad?
Sigrid Van Trappen en Bram Wauters

De Vlaamse steden zijn de afgelopen decennia diverser geworden, maar dat heeft zich niet in dezelfde mate vertaald naar aanwezigheid in gemeenteraden. Terwijl 24,3% van de bevolking in de centrumsteden een buitenlandse achtergrond heeft, geldt dit maar voor 9,8% van de gemeenteraadsleden. Voor de grootsteden zijn deze percentages respectievelijk 41,8% en 23,1%.1

Politieke partijen en kiezers spelen hierbij een cruciale rol.2 Partijen selecteren kandidaten en kiezers beslissen wie verkozen wordt. Eerder onderzoek wees uit dat burgers met een migratieachtergrond vaak ondervertegenwoordigd zijn op de kieslijsten en lagere posities bekleden.3 Kiezers kunnen dit (deels) compenseren door via voorkeurstemmen ervoor te zorgen...

Samenleving & Politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 9 (november), pagina 68 tot 73