Log in

Van dorpsstraat naar Wetstraat

Simulaties van de parlementaire zetelverdelingen op basis van extrapolaties van 14 oktober 2018 tonen aan dat de Vlaamse regering in 2019 haar meerderheid nipt zou behouden en de federale regering haar meerderheid zou verliezen.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

Van dorpsstraat naar Wetstraat
Sofie Marien, Gert-Jan Put, Jef Smulders, Bart Maddens, Kris Deschouwer en Ine Govaerts
Groene golf, rood tranendal?
Johan Ackaert en Sofie Hennau
Kleur in de gemeenteraad?
Sigrid Van Trappen en Bram Wauters

De uitslagen van de provincieraadsverkiezingen vormen een interessante graadmeter voor de huidige electorale krachtsverhoudingen. Op 14 oktober trokken kiezers immers massaal naar de stembus. Dezelfde partijen die nationaal en regionaal opkomen, waren terug te vinden op het stembiljet van de provincieraad. Dit geeft ons interessant cijfermateriaal om te berekenen hoe de kaarten liggen op zeven maanden van de parlementsverkiezingen.

In dit artikel presenteren we de resultaten van de simulaties van zetelverdelingen voor het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Kamer van Volksvertegenwoordigers op basis van de resultaten van de provincieraadsverkiezingen. Bij gemeenteraadsverkiezingen is de variatie tussen de gemeenten...

Samenleving & Politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 9 (november), pagina 55 tot 60