Log in

Sp.a mag niet braaf zijn

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 2 (februari), pagina 26 tot 31

Bestaansonzekerheid is de belangrijkste oorzaak van de diepgaande crisis die onze politieke democratie doormaakt. De keuze van sp.a om van 'zekerheid', in al haar aspecten, het centrale verkiezingsthema te maken is dan ook volkomen terecht. De partij moet er echter over waken dat dit thema niet wordt geïnterpreteerd als een conservatieve strategie van behoud van verworvenheden maar als offensieve en toekomstgerichte visie.

DE VERKIEZINGSRACE

Hoe progressief is de groenblauwe as?
Pascal Debruyne
Quo vadis, CD&V?
Benoit Lannoo
Hoe anders is de 'anderspartij' N-VA?
Nicolas Bouteca en Lorenzo Terrière
Sp.a mag niet braaf zijn
Marc Le Bruyn

Op 17 maart 2018 keurde het Go Left congres van sp.a het nieuwe beginselprogramma 'Nieuwe tijden, nieuw socialisme' goed. Het was lang geleden dat een inhoudelijke discussie over basisbeginselen zoveel enthousiasme in de partij kon genereren. Het was ook het eerste tastbare resultaat van de vernieuwingsoperatie onder John Crombez, dat de hele partij kon doen mobiliseren.

Toen ik op 15 januari de ontwerpversie van het verkiezingsprogramma in mijn mailbox kreeg en er een eerste horizontale blik over liet gaan en alle aandacht werd getrokken naar het centrale thema 'zekerheid', dacht ik: wat is dit braaf, o zo braaf. Waar is...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 2 (februari), pagina 26 tot 31