Abonneer Log in

De VDAB is niet klaar om haar regisseursrol op te nemen

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 7 (september), pagina 45 tot 49

Door een ondoordachte taakuitbreiding te koppelen aan de zoveelste besparingsoperatie dwingt de Vlaamse regering de VDAB ertoe om keuzes te maken die de kwaliteit van de dienstverlening in gevaar brengt.

Het einde van de coronacrisis is in zicht. Het systeem van tijdelijke werkloosheid en de overbruggingsmaatregelen vanuit de overheid hebben vooralsnog grote schokken in de werkloosheid kunnen vermijden. Op het eerste zicht is er dus niets aan de hand. Anderzijds heeft de crisis de kloof op de arbeidsmarkt vergroot en is de langdurige werkloosheid enorm toegenomen. Personen met een arbeidshandicap en migratieachtergrond worden geconfronteerd met meer banenverlies, hogere werkloosheid en digitale uitsluiting. Bovendien waarschuwen arbeidsmarktexperten dat faillissementen en herstructureringen op de loer liggen eens alle steunmaatregelen afgebouwd zijn. De ambities vanuit de Vlaamse regering zijn groot voor de VDAB. Zij...

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 7 (september), pagina 45 tot 49

ARBEIDSMARKT

De donkere kant van nachtwerk
Lode Godderis
Waarom uitzendkrachten niet krijgen waar ze recht op hebben
Kim Bosmans
De VDAB is niet klaar om haar regisseursrol op te nemen
Caro Van der Schueren