Abonneer Log in

Alle tags

deliberatieve democratie

Geef burgers permanent een stem
Geef de burger niet enkel één keer om de vijf jaar, maar ook tussentijds een stem. Dat is geen bedreiging voor de democratie, maar net een verrijking ervan.
Cato Léonard
november 2021
Vóór burgerdeliberatie
Manu Claeys
november 2013
Van stemmen naar praten: het ideaal van de deliberatieve democratie
Didier Caluwaerts
november 2011