Abonneer Log in

Alle tags

privatisering

opinie
Daar is de privatisering van de Vlaamse ouderenzorg weer
Immo Somers verkoopt de zorg aan vastgoedfondsen en multinationals.
Dries Goedertier
december 2022
Lofrede op de openbare diensten
Onze openbare diensten zijn en blijven vandaag ongelooflijk waardevolle bakens in onze samenleving. Alleen wordt hun pr minder goed verzorgd.
Bieke Verlinden
december 2021
opinie
De Lijn: kroniek van een aangekondigde privatisering
De aanpak van de Vlaamse Regering om De Lijn te privatiseren lijkt methodologisch en doordacht.
Stefan Stynen en Miguel Vertriest
december 2021
Terug naar een socialistische onderwijsideologie
Wij pleiten voor een onderwijs, vrij van privatisering, vermarkting en commercialisering van de didactische onderwijsmiddelen.
Nancy Libert
oktober 2020
Radicaal kiezen voor Open Onderwijs
Een pleidooi tegen de sluipende, en soms opzichtige, vormen van commercialisering van het onderwijs en voor het gebruik van open modellen in het onderwijs.
Jan Van Hee
oktober 2020
redactie
Insourcing
We zien de limieten van de privatiseringsindustrie. Hier en daar maakt outsourcing weer plaats voor insourcing.
Dries Goedertier
oktober 2020
Pleidooi voor overheidsbedrijven
Chris Reniers
september 2017