Abonneer Log in

Alle tags

sociaal overleg

Mag er nog sociaal overleg en syndicale actie zijn?
Het is zorgwekkend hoe vandaag het sociale onderhandelingskader wordt afgebouwd en het gebruik van syndicale macht wordt beperkt.
Rik Vancoillie
oktober 2023
De lonen moeten omhoog
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
We staan aan de vooravond van een gemeenschappelijke vakbondsbetoging op 20 juni die zich als historisch aandient. Wat willen wij als vakbonden?
Miranda Ulens
juni 2022
Hoe sterk is het sociaal overleg nog?
De sociale partners schuiven nog wel mee aan tafel, maar er wordt geknaagd aan de macht van het sociaal overleg en de macht(sverhoudingen) van de sociale partners.
Maarten Hermans
januari 2022
Werknemers hebben recht op sociale vooruitgang na corona
Om werknemers weer perspectief te geven op sociale vooruitgang, moet het sociaal overleg in eer worden hersteld. Niet alleen op papier, maar ook in de feiten.
Miranda Ulens
november 2021
Hoe we het sociaal overleg op ondernemingsvlak kunnen versterken
In plaats van een blauwdruk voor te leggen van een ander systeem, stel ik een methodiek voor om experimenten op ondernemingsniveau toe te laten.
Stan De Spiegelaere
oktober 2020
opinie
Productiviteit opvoeren én beter verdelen
Maak van productiviteit een sleutelelement in het sociaal overleg.
Jean-Marie De Baene
oktober 2019
interview
'Het gaat nog steeds over arbeid versus kapitaal'
Met een chief happiness officer in elk bedrijf gaan we er de conflicten niet oplossen.
Maarten Hermans
oktober 2019
Redenen voor anciënniteitsbarema’s
In de praktijk bestaan voor arbeiders amper anciënniteitstrappen. Dit is niet de reden van hun vervroegde uitstroom uit de arbeidsmarkt.
Sem Vandekerckhove
mei 2019
Fight for 14
Een loon, die naam waardig, moet minstens 2.300 euro per maand of 14 euro per uur bedragen.
Lars Vande Keybus en Jean-Marie De Baene
mei 2019