Log in

Begrip voor gast én gastsamenleving

Migratie, integratie en samenleven in diversiteit. Als het over deze onderwerpen gaat, staan de maatschappelijke zenuwen erg gespannen. We zitten vast in een loopgravenoorlog. Het politiek maatschappelijk antwoord op de agressieve bokshandschoen van extreemrechts, is echter niet de gebalde vuist maar de uitgestoken hand. Om het wij-zij-denken te overstijgen, is nood aan feiten, combinatiedenken en wederkerige empathie. En een minister van Samenleven.

Empathie is (niet altijd) fantastisch

Goed doen is geen zaak van links alleen
Ignaas Devisch
Empathie kan een gevaarlijk wapen zijn
Bieke Verlinden
Hoe we grote instellingen zijn gaan wantrouwen
Evelien Tonkens
Begrip voor gast én gastsamenleving
Patrick Loobuyck
De ontmenselijking van de werkzoekende
Steven Genbrugge
Is er nog tijd voor de patiënt?
Rik Thys

In het najaar van 1999 ging ik aan de slag bij de Stichting Gerrit Kreveld, de uitgever van dit blad. Pas afgestudeerd mocht ik er nadenken, schrijven, overleggen en bijeenkomsten organiseren in het kader van een project: 'Asiel en migratie als uitdaging voor de sociaaldemocratie'. Ik leerde snel dat er weinig thema's zijn waar zo passioneel over gedebatteerd wordt als de multiculturele immigratiesamenleving. Moet het uitwijzingsbeleid strenger? Moet de huwelijksmigratie ingetoomd worden? Is regularisatie van mensen zonder papieren rechtvaardig? Is er nood aan extra arbeidsmigratie? Kan inburgering verplicht worden? Wat met de hoofddoek en de islam? Moeten vreemdelingen snel stemrecht...

Samenleving & Politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 2 (februari), pagina 30 tot 34