Log in

Goed doen is geen zaak van links alleen

Het recente debat over de toekomst van de sociale zekerheid toont nog maar eens aan hoeveel onbegrip er heerst over de verhouding tussen empathie en solidariteit. Het symptoom van onze tijd komt daarbij bloot te liggen: waarom toch worden politieke vraagstukken omgetoverd tot ethische kwesties? De strategie daarachter begrijpen is een voorwaarde om de angel uit het debat te halen. Een poging.

Empathie is (niet altijd) fantastisch

Goed doen is geen zaak van links alleen
Ignaas Devisch
Empathie kan een gevaarlijk wapen zijn
Bieke Verlinden
Hoe we grote instellingen zijn gaan wantrouwen
Evelien Tonkens
Begrip voor gast én gastsamenleving
Patrick Loobuyck
De ontmenselijking van de werkzoekende
Steven Genbrugge
Is er nog tijd voor de patiënt?
Rik Thys

Eind vorig jaar publiceerde ik mijn laatste boek Het empathisch teveel. Op naar een werkbare onverschilligheid (De Bezige Bij, Amsterdam). Zowel de hoofd- als de subtitel deden heel wat wenkbrauwen fronsen: kun je van empathie wel teveel hebben en is er niet eerder sprake van empathisch tekort? En is onverschilligheid niet juist de kwaal van onze tijd?

In mijn boek heb ik geargumenteerd waarom het inderdaad geen goede zaak is om op beleidsniveau solidariteit in te ruilen voor empathie. Empathie is het vermogen je in te leven in en mee te voelen met wat je denkt dat de belevingswereld van...

Samenleving & Politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 2 (februari), pagina 10 tot 16