Log in

Is er nog tijd voor de patiënt?

Dat een goede gezondheidszorg ook empathie vereist, zal nog door weinigen betwist worden. De gezondheidszorg wordt menselijker naarmate er meer geïnvesteerd wordt in empathie. Daarvoor is, althans in theorie, het adagium van 'de patiënt centraal' reeds ingeburgerd in elk geschrift over gezondheidszorg. Een ander paar mouwen is hoe empathie in de praktijk ervaren wordt door zorgverstrekkers en patiënten, en of een gezondheidszorg waar geen ruimte is voor empathie niet zeer ver af staat van wat mensen of een samenleving écht belangrijk vinden.

Empathie is (niet altijd) fantastisch

Goed doen is geen zaak van links alleen
Ignaas Devisch
Empathie kan een gevaarlijk wapen zijn
Bieke Verlinden
Hoe we grote instellingen zijn gaan wantrouwen
Evelien Tonkens
Begrip voor gast én gastsamenleving
Patrick Loobuyck
De ontmenselijking van de werkzoekende
Steven Genbrugge
Is er nog tijd voor de patiënt?
Rik Thys

Hoe het daadwerkelijk gesteld is met empathie in onze gezondheidszorg, en hoe het zit met de evolutie ervan, is niet zomaar te beantwoorden. Specifiek onderzoek daarover is ons niet bekend. Vandaar ook onze keuze om in dit kort bestek terug te vallen op een eerder indirecte benadering, met name onderzoek over hoe het gesteld is met de communicatie tussen zorgverleners en patiënten, en hoe patiënten dit als dusdanig ervaren en beoordelen. En dan begrijpen we communicatie als noodzakelijke maar zeker geen voldoende voorwaarde voor empathie. Voor de goede orde, empathie begrijpen we zoals het in de Van Dale omschreven wordt:...

Samenleving & Politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 2 (februari), pagina 42 tot 47