Log in

De ontmenselijking van de werkzoekende

We worden overspoeld door meningen en opvattingen die de neiging hebben om pessimistisch en zelfs cynisch te zijn over werklozen, leefloners en personen die noodgedwongen moeten putten uit sociale uitkeringen. Die mensen zijn lui, niet te vertrouwen, hun langdurige inactiviteit ruikt naar oneigenlijk gebruik van sociale zekerheidsvoorzieningen. We zien een VDAB- en OCMW-aanpak die verder bouwt op deze visie. Het zet een rem op wat mensen intrinsiek motiveert. Het ontmenselijkt de werkzoekende.

Empathie is (niet altijd) fantastisch

Goed doen is geen zaak van links alleen
Ignaas Devisch
Empathie kan een gevaarlijk wapen zijn
Bieke Verlinden
Hoe we grote instellingen zijn gaan wantrouwen
Evelien Tonkens
Begrip voor gast én gastsamenleving
Patrick Loobuyck
De ontmenselijking van de werkzoekende
Steven Genbrugge
Is er nog tijd voor de patiënt?
Rik Thys

Met een kille en afstandelijke videoboodschap kondigt de exploitatiedirecteur van Carrefour op 26 januari het schrappen van 1.233 banen in België aan. Een zoveelste herstructurering en koude douche voor de werknemers van Carrefour. De baseline 'Lage prijzen, plezier inbegrepen' wordt ingeruild voor 'Een hoge prijs, zonder plezier'.

De commentatoren die de pijn van de massale ontslagen doodknuffelen met een globaal vacatureaanbod, verplaatsen de schuldvraag met één simpele redenering naar het niveau van het individu, de werknemer, de werkzoekende. Werkloos worden is wel ingegeven door een externe factor, het bedrijf. Werkloos blijven in tijden van een grote vraag naar arbeid schrijf...

Samenleving & Politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 2 (februari), pagina 36 tot 40