Abonneer Log in

De electorale paradoxen van sp.a

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 6 (juni), pagina 45 tot 50

De verkiezingsnederlaag van sp.a op 26 mei is niet te wijten aan de campagne of de decumul. Sp.a wordt geconfronteerd met electorale paradoxen die de partij in stukken splijten. De uitdaging is om een nieuw electoraat met zeer verschillende kenmerken te smeden.

LINKS IN HET SLOP

Reportage uit de buik van de sp.a-campagne
Jan De Meulemeester
De electorale paradoxen van sp.a
Chris Gaasendam
PVDA: Black Box Revelation
Jelle Versieren
Quo Vadis, Europees Links?
Thomas Jacobs

Ondanks de historische reputatie als arbeiderspartijen zijn sociaaldemocratische partijen vrijwel altijd coalities van verschillende sociale groepen geweest. Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen, de opkomst van nieuwe partijen en de ideologische (her)positionering van sociaaldemocratische partijen hebben er alle toe bijgedragen dat dit samengaan van arbeiders, middenklasse en minderheidsgroepen onder druk is komen te staan.

In dit artikel gaan we dieper in op drie sociale groepen die nauw verbonden zijn met de sociaaldemocratie: de links-particularistische arbeiders; de progressieve middenklasse, met name de socio-culturele specialisten; en de etnische minderheden. Omdat de belangen en waarden van deze groepen niet altijd overeenkomen, bespreken we drie electorale...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 6 (juni), pagina 45 tot 50