Abonneer Log in

Hebben we het gehad met de stad?

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 7 (september), pagina 17 tot 21

Debatten over de betonstop en de Mobiscore verwijzen dikwijls naar het onderscheid tussen stad en buitengebied. Er zijn zowel progressieve als conservatieve stemmen te vinden die een voorkeur hebben voor de stad dan wel het platteland. Het gaat daarbij vooral om geïdealiseerde wensbeelden, en niet zozeer om de huidige situatie. Het voornaamste risico van het debat is dat strategieën om compacte, duurzame steden te realiseren bestaande privileges en ongelijkheden versterken.

STAD VERSUS PLATTELAND

Groeten uit de Westhoek
Tom Coppens en Mieke Nolf
Sluipmoord op de open ruimte
Guy Vloebergh en Peter Renard
Hebben we het gehad met de stad?
Thomas Vanoutrive

spit on the city, spit on the walls
spit on all the blocks and the shopping malls
spit on the traffic, spit on the cars
spit on all the restaurants and bars
(Red Zebra, spit on the city)

STAD-PLATTELAND: 1-0

A: Sorry, ik ben wat later,… aansluiting gemist.
B: Pieker er maar niet over. Ik heb ondertussen wat gelezen met een macchiato erbij. En bij mensen met een lage Mobiscore hou ik er rekening mee dat ze te laat komen.
A: Inderdaad, de Mobiscore,... weeral een nieuwe episode in het debat over de stad versus de rest. Eerdere episodes...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 7 (september), pagina 17 tot 21