Abonneer Log in

Groeten uit de Westhoek

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 7 (september), pagina 6 tot 11

De visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, in de volksmond 'de betonstop' genoemd, botst met de realiteit van het platteland. Uit onze analyse blijkt dat het beleidsplan een sterke stedelijke bias heeft die weinig aansluit bij, in dit geval, de Westhoek.

STAD VERSUS PLATTELAND

Groeten uit de Westhoek
Tom Coppens en Mieke Nolf
Sluipmoord op de open ruimte
Guy Vloebergh en Peter Renard
Hebben we het gehad met de stad?
Thomas Vanoutrive

'Westhoek, ze kome'n e kèèr hore'n, die here'n van tsiek parlement.
En altsan zi'n ze over under toern' ,van ulder bezoekjse content.
Westhoek, ge sta g'lijk ne tsjeuten, te kludder'n, t'verschot in je broek.
Moar Westhoek, ten is maar voor te leuten… want morgen sta je weer in den hoek!
Westhoek, vergeethoek …laat ze us vergeten, het scheelt us geen zier!
Westhoek, een speelhoek, voor een schamel, voor een schamel dagjse plezier'
(Ode aan de Westhoek, Willem Vermandere, 1970)

Sinds enkele jaren werkt de Vlaamse overheid aan een vernieuwde visie op de ruimtelijke ordening. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen uit 1997...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 7 (september), pagina 6 tot 11