Abonneer Log in

Sluipmoord op de open ruimte

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 7 (september), pagina 12 tot 16

Midden jaren 1990 was er hoop dat het met de ruimtelijke ordening in Vlaanderen de goede kant opging. Sindsdien heeft het Vlaamse beleid er gedurende twintig jaar alles aan gedaan om die hoop de kop in te drukken. De uitzondering is weer de regel.

STAD VERSUS PLATTELAND

Groeten uit de Westhoek
Tom Coppens en Mieke Nolf
Sluipmoord op de open ruimte
Guy Vloebergh en Peter Renard
Hebben we het gehad met de stad?
Thomas Vanoutrive

Er barstte geen volksfeest los en er werd geen vuurwerk afgestoken. Maar wie begaan was met de ruimtelijke ordening in Vlaanderen was in 1997 wel tevreden dat het Vlaams parlement het jarenlang in elke regeringsverklaring telkens opnieuw aangekondigde Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) eindelijk goedkeurde. Bedoeling was om te redden wat er nog te redden viel, de ruimte maximaal open te houden en de verwachte groei meer in kernen en steden op te vangen. Let wel: ondanks de naam was het structuurplan geen echt plan, maar een visie op de Vlaamse ruimte met daaraan gekoppeld een strategie om die visie te...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 7 (september), pagina 12 tot 16