Abonneer Log in

Een droom voor morgen

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 7 (september), pagina 11 tot 15

De uitdagingen voor het onderwijs blijven ook na de coronacrisis dezelfde: jongeren opvoeden tot actieve burgers door respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid, engagement en betrokkenheid te bewerkstelligen.

De coronacrisis en de schoolsluiting van vorig schooljaar leidden bij een deel van de leerlingen tot een leervertraging. Daarnaast maakte de crisis pijnlijk duidelijk dat kansarmoede een versterkende factor is en dat lang niet elke leerling over de middelen of mogelijkheden beschikt om vanop afstand zijn eigen leerproces in handen te nemen. Dat terwijl onze onderwijsprofessionals zich te pletter werkten om alle ballen in de lucht te houden. Nieuw is dat nochtans niet. De crisis maakte zichtbaarder wat al veel langer sluimerde.

Net voor de coronacrisis in alle hevigheid losbrak in Vlaanderen en enkele weken voor de scholen hun deuren...

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 7 (september), pagina 11 tot 15

ONDERWIJS

Jongeren, wat kunnen wij voor jĂșllie doen?
Jinnih Beels
Een droom voor morgen
Koen Pelleriaux
Minder omvangrijke maar meer ambitieuze eindtermen
Dirk Van Damme