Abonneer Log in

Het is tijd voor een eengemaakte beschermingsprocedure

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 7 (september), pagina 54 tot 59

De huidige beschermingsprocedures zijn vaak complex, traag, ontransparant en bureaucratisch. De huidige regering wil aanvragen sneller en efficiënter kunnen behandelen. Voor ons is een eengemaakte beschermingsprocedure dé manier om aandacht voor de complexiteit van elk vluchtverhaal structureel te verzoenen met de nood aan efficiëntere procedures.

'Eelt op mijn ziel', was de titel die Patrick Dewael in 2008 koos om te schrijven over de periode dat hij als minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk was voor het Belgische asiel- en migratiebeleid. Hiermee wierp hij het beeld op van een staatsman die, om een doeltreffend migratiebeleid te voeren, harde beslissingen moet nemen. De politicus die, als harde poortwachter, van zijn hart een steen heeft moeten leren maken om de samenleving te beschermen tegen oncontroleerbare migratie. Een martelaar bijna. Het is een beeld dat heel wat van de beleidsmakers na hem duidelijk heeft geïnspireerd – en hen politiek geen...

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 7 (september), pagina 54 tot 59

ASIEL EN MIGRATIE

Het is tijd voor een eengemaakte beschermingsprocedure
Joost Depotter
Klopt het hoera-verhaal over burgerinitiatieven wel?
Elke Plovie
Voorbij het frame 'indringer' versus 'slachtoffer'
Baldwin Van Gorp