Abonneer Log in

Alle tags

mythes

We zijn allemaal migranten
Door de aandacht te verschuiven van de ene, Grote Integratie, naar vele, kleine integraties, is het mogelijk om de complexiteit van integratie beter te vatten.
Luce Beeckmans en Karel Arnaut
maart 2024
Technologie zal de klimaatcrisis niet oplossen
Het idee dat technologische oplossingen de klimaatcrisis zullen oplossen zonder veranderingen in beleid en levensstijl is eerder gebaseerd op hoop dan op realiteit.
Lander Van Tricht
maart 2024
Snijden in gezondheidszorg is een slecht idee
Lineair besparen in de gezondheidszorg heeft vaak het omgekeerde effect dan de vooropgezette objectieven, zoals een betere volksgezondheid, economie en begroting.
John Crombez
maart 2024
Illusie van belastingverlaging wordt best opgeborgen
Als we dezelfde sociale bescherming willen behouden, zullen hervormingen nodig zijn. Maar moeten wij ons geen illusie maken dat dit belastingverlagingen zullen zijn.
Jozef Pacolet en Alexandra Fernandes
maart 2024
Het zijn niet enkel de zotten die werken
De oorzaak van de werkloosheidsval ligt niet bij de ‘genereuze’ werkloosheidsuitkering. Als zo’n val al bestaat, moeten we de oorzaak elders zoeken.
Olivier Pintelon
maart 2024
De perfecte overheid bestaat niet
Absoluut goed bestuur is een mythe, dus moeten we ons dat ook niet laten wijsmaken.
Bram Verschuere
maart 2024
De begroting is niet onhoudbaar als men keuzes durft maken
De bezorgdheid over de overheidsfinanciën is terecht, maar de framing ervan in de vorm van rampscenario’s en strafbanken blijft jammer en vooral onvruchtbaar.
André Decoster
maart 2024
Activering is niet louter het draaien aan één knopje
Om werklozen en niet-beroepsactieven aan de slag te krijgen, wordt al snel gedacht dat financiële prikkels dé oplossing zijn. Ik ga daar niet in mee.
Sarah Vansteenkiste
maart 2024