Abonneer Log in

Alle tags

vluchtelingen

Waarom opvang in de regio niet werkt
Ver weg van de schijnwerpers van de internationale media, worden de Syrische vluchtelingen die in de regio worden opgevangen steeds meer uitgespuwd.
Willem Staes
december 2023
Hoe we de opvangcrisis kunnen oplossen
De regering moet dezelfde creativiteit aan de dag leggen als tijdens de piek van het aantal asielaanvragen in 2015-2016 en na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne.
Thomas Willekens
maart 2023
column
We zijn erg goed in het zien van pijn, maar zien we ook het geweld?
(column, niet verschenen in het magazine)
Omdat bij de dakloze vluchtelingen de geweldpleger niet fysiek maar door middel van papierwerk en wettelijke kaders met het slachtoffer interageert, zou je bijna denken dat er geen geweld plaatsvindt, en dat er slechts pijn is.
Martha Claeys
februari 2023
Vluchtelingen die het (niet) verdienen
Het vluchtelingenbeleid in Europa wordt gestroomlijnd volgens etniciteit, godsdienst en geslacht, waarbij er een duidelijke voorkeur is voor witte christelijke niet-mannen.
Sara Cosemans en Pascal Debruyne
april 2022
column
Het is onze plicht om solidair te zijn
(column, niet verschenen in het magazine)
Hoe wanhopig moet je zijn om alles achter te laten? Niet om het geluk te zoeken, maar om het ongeluk te vermijden.
Jaouad Alloul
september 2021
Alternatieven voor het detentiebeleid
De Belgische overheid moet durf tonen om wijzigingen aan te brengen in het huidige detentiebeleid, in navolging van succesvolle voorbeelden in buurlanden.
Marjolein Schepers
april 2020
Nooit meer Bilzen
Een fundamenteel onderdeel van een progressief tegendiscours is het vermenselijken van de andere.
Thijs Verbeurgt
december 2019