Log in

De krant regeert het land

Hoe meer media-aandacht een thema krijgt, hoe belangrijker het thema wordt in de hoofden van burgers. Dat zogenaamde agendasetting-effect beïnvloedt ook politici: onderwerpen die hot zijn in de media worden hoger op de politieke agenda geplaatst. Dat is op zich geen probleem, tenzij de media te sterk meespelen bij het bepalen van politieke prioriteiten.

DE WETSTRAAT

It's all about solidarity, stupid!
Peter Thijssen en Pieter Verheyen
De krant regeert het land
Julie Sevenans
Heeft België een democratisch probleem?
Peter Bursens en Petra Meier

Deze dagen worden de media uit verschillende hoeken onder vuur genomen. In de eerste plaats om wat ze brengen: journalisten zijn 'te links' en dus is de berichtgeving niet objectief, zo luidt de kritiek vaak. Ook waarover media berichten - of niet berichten - en wanneer ze dat doen, wordt in vraag gesteld. Sommigen bekritiseerden recent bijvoorbeeld nog de timing van de Pano-reportage over Schild & Vrienden, vlak voor de verkiezingen.1 Niet noodzakelijk onterecht, want zoals Bernard Cohen in 1963 al suggereerde, hebben nieuwsmedia daarmee waarschijnlijk de meeste invloed op de nieuwsconsument: '_The press may not be successful much of...

Samenleving & Politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 9 (november), pagina 41 tot 44